Jahreskonzert 2016

Bericht aus dem Pforzheimer Kurier vom 23. November 2016 (ric)

jk_2016_kurier_zus

Text als PDF-Download: jahreskonzert-2016-kurier

 

Bericht der Pforzheimer Zeitung (rec)

jk-2016-bericht-pz